Мероприятия библиотеки

«Ел ертеңі және латын әліпбиіне көшу мәселесі»

Print

      2013 жылдың 27 ақпанында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Ақпараттық білім беру орталығының    №5 оқу залында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты  жолдауын қолдау мақсатында «Түркіология» ғылыми-зерттеу орталығы және кітапханашы  қызметкерлері «Ел ертеңі және  латын әліпбиіне көшу  мәселесі»  тақырыбында дөңгелек үстел   ұйымдастырылып «Педагогика және мәдениет», «Филология» факультеттерінің оқытушылары мен студенттерінің қатысуымен өткізілді.

Бұл іс-шараны «Түркіология» ғылыми-зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері тарихшы, этнолог, түркітанушы ғалым  Мирзаев Мұхитхан мырза  ашып берді.

Алғашқы сөзді «Түркіология» ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі филол. ғылым. докторы Мыңбаев Нұрлан мырза өз сөзінде негізі бұл мәселе жан-жақты талқыланып асықпау керектігін және де көрші Өзбекстан, Қырғызстан елдері латын әліпбиіне көшкеннен ешнәрсе ұтқан жоқ деп  айтып өтті.

 Ф.ғ.к. «Қазақ тіл білімі» кафедрасының оқытушысы Бекетов Байқазақ мырза сөз алып, өз пікірінде қазіргі уақытта қазақ тіл мәселесін дұрыс жолға қоймай, келешекте латын әлипбиін қөшу деген ой орыс әріпінен құтылу деген пікірмен қалыптастырады. Дегенмен, әрбіріміздің  көкейімізде әлі де болса жауабын таппаған сұрақтар көп. Ойланып бәрін дұрыс шешім қабылдау керектігін , бұл халықтың тағдыры деп айтты.

Ақын, түркітанушы, ғалым - Сарсен Бек Сахабат өз сөзінде қарсылығым  жоқ  деп  бастап  тек  дайындығымызды  барынша күшейту  қажет, бастауыш сыныптарға мектеп бағдарламасына енгізу керек, жүйелі түрде әрекет етуіміз, оның кері әсерінен халықтың 90 пайызы қиналып, графиканы өзгертеміз деп, талай құндылықтарымыздан айырылып қалуымыз мүмкін деп батыра айтты.       Абдыкаримов Данияр- 3-ші курс тарих маманының студенті өзінің баяндамасында «Қазақ әлипбінен латын қарпіне өткенде не ұтамыз» атты зерттеу ғылыми жобасын презентация, слайд арқылы көрсетті. Маңыздысы  асықпай нақты шешім қабылдау, ағылшын тілін үйренуге жеңілдік, болашақ жастардың жаңа технологияны меңгеруге ықпалын тигізеді. Дүние жүзіндегі қазақтардың латын әлипбиін қолдайтынын  және қолданатын мемлекеттер туралы слайд арқылы  көрсетті.

Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі Ережепова Жанат   дөңгелек үстелге қатысқан  оқырмандарға алғысымды  білдірдім.  

                               Оқырмандарға қызмет көрсету бөлім меңгерушісі

altalt

«Мәдени мұра – елге мирас».

Print

   16  апреля 2013 года в электронно-ресурсном центре  состоялся круглый стол на тему «Мәдени мұра – елге мирас»,посвященый  Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест. Этот праздник учрежден 18 апреля в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест  при ЮНЕСКО.  Круглый стол  был организован ОИЦ совместно с  кафедрами  «Культура, социальная работа и музейное дело» и «Всеобщая история и археология». В  нем приняли  участие  директор ОИЦ М.К.Кукеева, начальник отдела историко-культурного наследия и охраны памятников Курбан Жандос,  заведующий кафедры «Культура, социальная работа и музейное дело» А.Жиенбекова, заведующий  кафедры «Всеобщая история и археология» Б.Тулкеева, преподаватели и студенты факультета ПИК.

     Участники  рассмотрели ряд тем, касающихся охраны историко-культурных памятников и музеев. Выступила с докладом старший преподаватель  кафедры «Всеобщая история и археология» А.Авизова, преподаватель кафедры «Культура, социальная работа и музейное дело» А.Кабыл выразил благодарность  организаторам круглого стола.  В завершении мероприятия за активное участие Х.Шамбулова вручила благодарственные письма преподавателям кафедры и  студентам. К мероприятию подготовлена книжная выставка «Мәдени мұра – елге мирас». 

                                                                                 Образовательного информационного центра   зав. сектор  Х.К.Шамбулова

altaltalt

«Бірлігі жарасқан ел»

Print

    6 мая 2013 года в читальном зале мировых языков №3 в Образовательного – информационного  центра состоялся круглый стол «Бірлігі жарасқан ел», посвященный Дню единства народа Казахстана.  В нем приняли участие студенты и преподаватели кафедры «Иностранный язык по техническим специальностям». Выступили с докладом студенты групы ХТ 12-3к:  Абдихалык Камшат, Кермек Күнимай , Суюнова Дамегүл, Жанысбай Арайлым  о единстве народов Казахстана. Преподаватель кафедры Дария Сванова выразила благодарность организаторам  круглого стола. Библиотекарем Иманкуловой Маржан  организована  книжная выставка на тему «Бірлігі жарасқан ел»Самые активные студенты  награждены грамотами. 

«Молодежь и религия»

Print

     10  апреля 2013 года в электронно-ресурсном центре  состоялся круглый стол на тему «Молодежь и религия». В  нем приняли  участие  заведующий  центра  религиоведческих  исследований  Г.К. Маймаков,  начальник воспитательного  отдела  и  молодежной  политики  Б.Н. Мустафаев, директор молодежного центра М.А. Баянов, имам Т.Б. Дарибаев, преподаватели кафедры «Политология» и студенты  университета.  На  встрече  обсуждались проблемы религиозного экстремизма, влияния деструктивных сект, пропаганды псевдорелигиозных идеологий среди молодежи,  а также вопросы недостаточности религиозного образования, как одной из причин возникновения этих проблем. Выступили с  докладом  заведующий  центра религиоведческих исследований  Г.К. Маймаков,  преподаватель  кафедры «Политологии» Кайрат  Бименов.  Затем слово было предоставлено имаму М.А. Баянову. После выступлений со стороны учащихся был задан ряд вопросов.  Во время круглого стола вниманию студентов  был предложен видеоролик  о деятельности и злотворном влиянии сект. Была организована  книжная выставка на тему «Діні беріктің - діңгегі бұзылмас».  Направлены все эти мероприятия на предотвращение попадания молодых людей в тоталитарные деструктивные секты, которые способны разрушить не только семью, но и  как таковую  личность человека.  

 

   

140 лет Ахмету Байтурсынову

Print

      1 ноября 2013 года   в  читальном  зале №5  проведена читательская конференция «Ұлттың ұлы ұстазы»,  посвященная 140 - летию поэта, учёного, переводчика, педагога, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. Конференция организована ОИЦ совместно с клубом «Жас ақындар» и кафедрой «Казахская литература»,  в которой приняли участие студенты  и преподаватели филологического факультета.

     Конференцию  открыл  декан  факультета  Б.М.Тлеубердиев. В своем выступлении он подчеркнул что: «Ахмет Байтурсынов – великий сын казахского народа. Он был крупным ученым-тюркологом. Ахмет Байтурсынов  внес значительный вклад в казахскую фольклористику, в развитие казахского языкознания, он создал новый казахский алфавит, взяв за основу арабский. Большая заслуга есть у Ахмета Байтурсынова в исследованиях по истории казахской литературы и по теории литературы. Имя Ахмета Байтурсынова золотыми буквами вписано в историю нашей страны». Выступили с  докладами преподаватели кафедры «Казахской литературы»: А.Б.Қалшабеков, Төлеген Балауса. Студенты Ахмет Бекзат, Тоқтағұл Зейнеп, Бейсенбай Гүлжауқар, Сұлтан Таңшолпан выразительно читали его стихи. Молодые поэты Тиллабек Айдын, Талгат Есжан, Бейсенбай Жәудир, Бейбитбек Акбота, Абибуллаева Арайлым посветили ему стихи. К конференции была подготовлена  книжная  выставка  «Ұлттың ұлы ұстазы», на которой представлены книги и периодические издания,  раскрывающие жизнь и творчество великого человека своего времени. Самые активные студенты награждены грамотами.

alt

Mukhtar Auezov

Counters

Яндекс.Метрика