Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығы бойынша ұсыныстық әдебиеттер көрсеткіші

Печать

1 Бөкеев О. Атау кере . Мұзтау: хикаяттар.- Алматы: Ан Арыс, 2010.- 320 б.

2 Бөкей О. Өз отынды өшiрме. - Алматы : Өнер, 2010.- 384 б.

3 Бөкеев О. Хикаяттар / [соңғы сөзі О. Әбділдәұлы].- Алматы: Ан Арыс, 2010.- 320 б.

4 Бөкей О. Қар қызы: хикаяттар / құраст. Р. Мәженқызы. - Алматы: Раритет, 2008. - 280 б.

5 Бөкей О. Алтай хикаялары: әңгiмелер мен повестер. – Алматы : Шәкiрт, 2007. - 176 б.

6 Бөкей О. Таңдамалы шығармалар: Роман. 3-шi том. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2004.- 330 б.

7 Бөкей О. Кербұғы: әңгімелер мен повесть. – Алматы : Атамұра, 2003. - 204 б.

8 Бөкей О. Таңдамалы шығармалар / Құраст. Әдiлбаев Ж.. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2003. – 390 б.

9 Бөкей О. Тоқадан қалған тұяқ: әңгімелер / құраст. Д. Әшімханұлы. - Астана: Таным, 2003. - 80 б.

10 Бөкей О. Қайдасың, қасқа құлыным: повестер мен әңгімелер. - Астана: Елорда, 1999.- 328 б.-(Алтын қор)

11 Бөкей О. Екі томдық таңдамалы шығармалар / Ред.: Т. Мәмесейітов. – Алматы : Жазушы, 1996. - Т.2. – 496 б.

12 Бөкей О. Өнерге өлердей-ақ ғашық едім: Очерктер, көсемсөздер, эсселер / Құраст. А. Бөкеева. – Алматы: Санат, 1995. - 304 б.

13 Бөкей О. Екі томдық таңдамалы шығармалар / Ред.: О. Кенжебеков, Т. Мәмесейітов.- Алматы: Жазушы, 1994. - Т.1.: Повестер. -1994.- 496 б.

14 Бөкей О. Президенттiң бiр аптасы // Қазақ әдебиетi. - 1992. - 17 шiлде.

15 Бөкеев О. Ұйқым келмейдi: Повесть,әңгiмелер.- Алматы: Жалын, 1990. - 560 б.

16 Бөкеев О. Партия дегенiмiз... // Қазақ әдебиетi. - 1990. - 2 наурыз

17 Бөкеев О. Жылымық: Әңгiме/Құраст. Т. Жұртбаев. - 1-шi кiтап. - Алматы, 1987. - 397-417 б.

18 Бөкеев О. Құлыным менiң.Пьесалар.- Алматы: Өнер, 1986.- 368 б.

19 Бөкеев О. Біздің жақта қыс ұзақ: повестер/Алматы: Жалын, 1984.- 432 б.

20 Бөкеев О. Өз отыңды өшiрме: Роман.- Алматы: Жазушы, 1981.- 385 б.

21 Бөкеев О. Үркер ауып барады: Повестер мен әңгiмелер. - Алматы: Жалын, 1981.- 528 б.

22 Бөкеев О. Ән салады шағылдар...: Повестер мен әңгiмелер.- Алматы: Жалын, 1978.- 280 б.

23 Бөкеев О. Мұзтау: Повесть, эссе, новеллалар. - Алматы : Жазушы, 1975. – 256 б.

24 Бөкеев О. Қайдасың, қасқа құлыным: Повестер, новеллалар. - Алматы: Жазушы, 1973. - 199 б.

25 Бөкеев О. Үркер. Хикаялар. - Алматы: Жазушы, 1971.- 130 б.

26 Бөкеев О. Қамшыгер: Әңгiмелер. - Алматы: Жазушы, 1970.- 136 б.

27 Бөкеев О. Шұғыла: Әңгiме // Бәйшешек. - Алматы, 1968.- 24-32 б.

28 Бөкеев О. Қамшыгер. Әңгімелер.- Алматы:Жазушы – 1970. - 136 б.

29 Бөкеев О. Ән салады шағылдар. Повестер мен әңгімелер. Алматы, «Жалын», 1978. 280 б

30 Бөкеев О. Үркер ауып барады: Повестер мен әңгімелер. – Алматы: Жалын, 1981. – 528 б.

31 Бөкеев О. Өз отыңды өшірме: Роман. – Алматы: Жазушы, 1981. – 384 б.

32 Бөкеев О. Біздің жақта қыс ұзақ: Повестер. – Алматы: Жалын, 1984. – 432 б.

33 Бөкей О. Өнерге өлердей – ақ ғашық едім. Очерктер, көсемсөздер, эсселер Алматы, «Санат», 1995. – 304 б.

34 Бөкей О.Тоқадан қалған тұяқ. - Астана: "Таным", 2003. - 80 б.

35 Бөкей О. Таңдамалы шығармалар. 1 – том. Алматы: ҚАЗақпарат, 2003. – 326 б.

36 Бөкей О. Кербұғы. Әңгімелер мен повесть. – Алматы: Атамұра, 2003. – 204 б.

37 Бөкей О.Тоқадан қалған тұяқ. - Астана: "Таным", 2003. - 80 б.

38 Бөкей О. Таңдамалы шығармалар. 1 – том. Алматы: ҚАЗақпарат, 2003. – 326 б.

39 Бөкей О. Қар қызы: Хикаяттар / Құраст. Р. Мәженқызы. – Алматы: Раритет, 2008. – 280 б.

40 Бөкей О. Өз отынды өшірме: Роман. - Алматы: "Өнер", 2010. – 384 б.

41 Бөкеев О. Атау-кере (Қауіпті будан). Мұзтау хикаяттар.Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2010. - 320 б.

42 Бөкей О. «Атау кере»: Роман. - Алматы Жазушы, 2011.

Мухтар Ауэзов

Счетчики

Яндекс.Метрика