БД – «Электронный архив» - полнотекстовая база данных учебной литературы на казахском, русском, английском языках  БД «Труды профессорско-преподавательского состава ЮКГУ им. М. Ауезова»-полнотекстовая коллекция изданий учебно-методической литературы преподавателей ЮКГУ  Комиссия по правам человека при президенте РК ELIBRARY.RU - ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА База данных arXiv.org — крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии Электронная библиотека статей 300 популярных журналов и газет на английском языке (1998-2003 гг.)  Казахстанская открытая библиотека Казахстанская Национальная электронная библиотека       

      Ғылыми оқу залы (бас ғимарат, 230) қоры 2013 жылы қорғалған докторлық (PhD)  диссертациялармен толықтырылды.

Мамандықтар: 6D072400-Технологиялық машиналармен жабдықтар,  6D071200- Машина жасау.

Тақырыптары: 

  1. Разработка и расчет тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой с учетом масштабного перехода.
  2. Жазық иінтіректі механизмдердегі күш берілісін оптималдау.
  3. Иінтіректі механизмдерді оптималдау күш берілісі критериі бойынша синтездеу.  

      Сондайақ,  ОҚМУ 70 жылдығына арналған ҚАЗІРГІ ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ, БІЛІМІ мен МӘДЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция Еңбектері жинағының 10 томы. Материалдардың дәстүрлі түрімен ғылыми оқу залында таныса аласыздар.

Мұхтар Әуезов

Есепшілер

Яндекс.Метрика