Комиссия по правам человека при президенте РК ELIBRARY.RU - ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Электронная библиотека статей 300 популярных журналов и газет на английском языке (1998-2003 гг.)  Казахстанская открытая библиотека Казахстанская Национальная электронная библиотека       

Сіздер үшін 2015 жылдың 23 сәуірінен www.bibliorossica.com Библиороссика электрондық кітапханалық жүйесін пайдалану мүмкіндігі ашылды. Библиороссика ЭКЖ – бұл ұдайы толықтырылып отыратын, 14500 оқулықтар, монографиялар және журналдардан құралған толықмәтінді база. Библиороссика ЭКЖ қоймасынан гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жаратылыстану және техникалық пәндер бойынша оқулық әдебиеттердің жинағын таба аласыз. Оқу үрдісінде қажетті баспалар: Феникс, Аспект-Пресс, Юстицинформ, БИНОМ, ИНТУИТ, Солон-пресс, НОТ, ПерСэ, Владос, Логос, Дашков и Ко, ДМК-пресс, Инфра-Инженерия, сондай-ақ Ресейдің алдыңғы қатарлы (МГУ, СПбГУ, МГИМО, ВШЭ, РУДН, Ресей құқық академиясы және т.б.) жоғары оқу орындарының баспалары біріге қызмет етеді. Библиороссика ЭКЖ сирек және шағын тиражды ресейдің аймақтық жоғары оқу орындарының баспаларын құрайды. Барлық білім саласы бойынша оқулықтар, оқу құралдары, лекциялар және әдістемелік құралдардың анықталықтары, сөздіктері және энциклопедияларымен толықтырылған. «Библиороссика» ЭКЖ сапалы жоғары білім алу қажеттілігінен, ғылыми әдебиеттер мен журналдардың жинақтарымен ұдайы толықтыруды жалғастыруда. «Библиороссика» ЭКЖ ғылыми жинақтары, ресейлік басқа ЭКЖ, бәрінен жақсысы болып саналады. Студенттер мен оқытушылар қол жеткізуі үшін университет ішінде өздігінен тіркелуі тиіс.

Мұхтар Әуезов

Есепшілер

Яндекс.Метрика