БД – «Электронный архив» - полнотекстовая база данных учебной литературы на казахском, русском, английском языках  БД «Труды профессорско-преподавательского состава ЮКГУ им. М. Ауезова»-полнотекстовая коллекция изданий учебно-методической литературы преподавателей ЮКГУ  Комиссия по правам человека при президенте РК ELIBRARY.RU - ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА База данных arXiv.org — крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии Электронная библиотека статей 300 популярных журналов и газет на английском языке (1998-2003 гг.)  Казахстанская открытая библиотека Казахстанская Национальная электронная библиотека       

Құрметті оқытушылар, докторанттар мен магистранттар!
Ақпараттық білім беру орталығы сіздер үшін Web of Science (Clarivate Analytics)   және Scopus (Elsevier ) халықаралық ғылыми дәйексөз жүйесімен жұмыс бойынша оқыту тренингін  өткізеді, тренинг барысында импакт – факторы бар журналдарды іздеу әдістері, Хирша индексін анықтау, автордың  ID және ORCID сәйкестендіру нөмірін алу жолдары ұсынылады. 
Өтетін орны: бас ғимарат, 213ауд.
Тренингтің өтетін уақытын білу үшін байланыс: 87053732978

Мұхтар Әуезов

Есепшілер

Яндекс.Метрика